Estudios sobre teatro hispánico

homenatge a Josep M. Sala Valldaura

Descarregar Pdf
Acaba d'aparèixer el núm 26 de Scriptura (anuari de la Secció de Literatura Espanyola del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica). Aquest volum, que inaugura un nou format de la revista, es presenta com un homenatge a Josep M. Sala Valldaura, catedràtic del nostre Departament i profund coneixedor de la història de l'escriptura dramàtica en llengua espanyola i catalana. Els deu articles aborden diversos autors, obres i temes de la creació teatral hispànica des de l'Edat Mitjana fins al present.

Els investigadors que col·laboren són: Francesc Massip (Universitat Rovira i Virgili), Guillermo Serés (Universitat Autònoma de Barcelona), Judith Farré Vidal (CSIC), Frederick A. de Armas (University of Chicago), José Antonio Ramos Arteaga (Universitat de La Laguna), Isabel Clúa (Universitat de Sevilla), Jorge Luis Peralta (Universitat Nacional de la Pampa), Raquel Molina-Angulo (UdL), José Manuel Lucía Megías (Universitat Complutense de Madrid) i Mª Teresa Vera-Rojas (UdL). El volum ha estat editat per Rafael M. Mérida Jiménez.