Mobilitat acadèmica

L’Oficina de Relacions Internacionals és la unitat de la UdL que gestiona els programes de mobilitat acadèmica:

 

També pots fer pràctiques a l'estranger amb els següents programes: