El Departament de Filologia i Comunicació publica una revista periòdica i una colecció d'assajos, a més d'una revista amb el Departament de Llengües i Literatures Estrangeres.

Àrea de Literatura espanyola i Literatura hispanoamericana

Revista Scriptura

Revista de l'Àrea de literatura espanyola i hispanoamericana del Departament que recull, de manera monogràfica, treballs d'especialistes en literatura espanyola.

Revista indexada en: DialnetISOC, RACO (Revistes catalanes d'accès obert), Latindex, DICE

Ensayos Scriptura

Col·lecció de monografies creada i desenvolupada a partir de les investigacions realitzades per prestigiosos filòlegs i filògogues especialistes en literatura espanyola i iberoamericana.

Área de Llengua i lingüística

Revista Sintagma

Revista interdepartamental de lingüística que recull investigacions en els diversos camps de la lingüística, tant teòrica com aplicada, sobre qualsevol llengua o varietat lingüística de manera independent o comparada.

Revista indexada en: veure aquí.