MÀSTERS ORGANITZATS PEL / ON PARTICIPA EL DEPARTAMENT

 Descarregar Pdf

Ensenyament d'Espanyol/Català per a immigrants

Màster Universitari Oficial de 60 crèdits que capacita per ensenyar espanyol o català a persones immigrants o estrangeres i/o a dedicar-se a l'elaboració de materials educatius d'ELE o de CLE i a la mediació intercultural.

Compta amb el segell de qualitat d'AQU Catalunya.

Té dues especialitats:

  • Especialitat en Espanyol.
  • Especialitat en Català.

Es pot cursar de manera semipresencial o de manera virtual. També es pot cursar a temps complet o temps parcial. 

Permet fer pràctiques en institucions com l'Instituto Cervantes, al Consorci de Normalització Lingüística, universitats estrangeres, escoles oficials d'idiomes, etc.

Per a més información, pots consultar aquest enllaç.

Coordinadores: Dra. Mª Ángeles Calero (lletres.coordmeeci@udl.cat) i Dra. M. Salomé Ribes (salome.ribes@udl.cat)

Llengües Aplicades (on line)

Máster Universitari Oficial de 60 crèdits que forma persones expertes en la gestió de la comunicació en situacions de plurilingüisme i multiculturalitat.

Compta amb el segell de qualitat d'AQU Catalunya.

És un màster íntegrament on-line.

Hi participa professorat del Departament de Filologia i Comunicació en matèries obligatòries i optatives.

Per a més informació, pots consultar aquest enllaç.

Coordinador: Dr. Guzmán Mancho Barés (Departament de Llengües i Literatures Estrangeres) guzman.mancho@udl.cat

Identitat Europea Medieval

Màster Interuniversitari Oficial de 60 crèdits que ofereix formació especialitzada sobre l'Edat Mitjana.

Té tres especialitats:

  • Llengües i literatures en l'Edat Mitjana (Filologies).
  • Construcció històrica d'Europa (Història).
  • Intercanvis i difusió artística en Europa (Història de l'Art).

És un màster íntegrament on-line.

Hi participa professorat del Departament de Filologia i Comunicació en matèries obligatòries i optatives.

Per a més informació, pots consultar aquest enllaç.

Coordinador: Dr. Flocel Sabaté Curull (Department de Geografia, Història i Història de l'Art) lletres.coordmastermedieval@udl.cat

Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat (online)

Màster Universitari Oficial de 60 crèdits que forma persones expertes en l'aplicació de la perspectiva de gènere a les tasques professionals, en el tractament de la violència de gènere i en l'aplicació de la categoria "gènere" a la recerca en l'àmbit de les ciències jurídiques, humanes i socials.

Té tres especialitats:

  • Especialitat en Ciències Humanes i Socials.
  • Especialitat en Cicències Jurídiques i Violència de gènere.
  • Especialitat en Agent d'Igualtat.

És un máster on-line. Es poden cursar pràctiques professionalitzadores.

Hi participa professorat del Departament de Filologia i Comunicació en matèries obligatòries, d'especialitat i optatives.

Per a més informació, pots consultar aquest enllaç.

Coordinadora: Dra. Ana Mª Romero Burillo (Facultat de Dret, Economia i Turisme) fdet.coordmeggpi@udl.cat

Màster propi en Escriptura del Guió Audiovisual

El Màster en Escriptura del Guió Audiovisual:

  • ajuda els alumnes a convertir-se en guionistes capaços d’escriure històries ben construïdes, tot afavorint i potenciant les capacitats creatives i la veu pròpia que té cada creador.
  • prepara els alumnes per treballar en projectes audiovisuals de ficció, documental i/o programes d’entreteniment. Ofereix una formació integral que dóna als alumnes les habilitats necessàries per encarar una carrera professional amb èxit.

Té dues modalitats: 1) presencial i 2) online.

Aprendre escrivint

El Màster es planteja a partir de la metodologia “aprendre fent”. En el nostre cas, aprendre escrivint. Aquest és un punt fonamental. L’art del guió necessita d’uns coneixements teòrics que són essencials, però l’excel·lència només s’assoleix amb l’escriptura, l’anàlisi i la reescriptura dels guions, tal com passa en el món professional.

Els alumnes compten en tot moment amb el mestratge, la supervisió i l’acompanyament d’un professorat format per guionistes de reconeguda trajectòria i professors universitaris especialitzats en l’àmbit de l’audiovisual.

El Màster en Escriptura del Guió Audiovisual és un projecte conjunt de la Universitat de Lleida, la Universitat de Barcelona i Guionistes Associats de Catalunya (GAC), l’associació professional de guionistes de Catalunya.

http://www.masterguio.cat/

   Darrera modificació: