Secretària administrativa del Departament

Rosa Maria Roigé Balcells
(+34) 973 70 21 16
dfilcom.secretaria@udl.cat

Despatx 2.36
Edifici del Rectorat
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida