Equip de direcció

Director

Dr. Jorge Nieto Ferrando
973 70 21 38
jorge.nieto@udl.cat                

Secretària acadèmica

Dra. Mª Ángeles Calero Fernández
973 00 34 65
dfilcom.sacademica@udl.cat 

Coordinadors/res de Grau

Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals
Dr. Guillem Suau Gomila
guillem.suau@udl.cat 

Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans
Dr. Jordi Malé Pegueroles
jordi.male@udl.cat

Grau en Filologia Hispànica
Dra. Yasmina Romero Morales
yasmina.romero@udl.cat 

Doble Grau en Llengües Aplicades i Traducció + Filologia Catalana i Estudis Occitans
Dra. Glòria Vàzquez
gvazquez@dal.udl.cat

Doble Grau en Llengües Aplicades i Traducció + Filologia Hispànica
Dra. Glòria Vàzquez
gvazquez@dal.udl.cat

   Darrera modificació: