Grups de recerca

Altres grups de recerca

Gènere, Societat i Comunicació (GSC)

Línies de recerca: gènere i lingüística, gènere i literatura, gènere i comunicació, drets de les dones, conciliació vida familiar i laboral, coeducació, història de les dones i de gènere, gènere i societat, aspectes culturals del gènere, llengua, cultura i societat.

 

Mediació lingüística (GRC)

http://www.giml.udl.cat/