Projectes de recerca

 Descarregar Pdf

Investigador principal: RAFAEL MANUEL MÉRIDA JIMÉNEZ (Filologia i Comunicació). Projecte de recerca: “Memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica” (PID2019-106083GB-I00) del Ministerio de Ciencia e Innovación, vigente entre 2020 y 2024.

Investigadors principals:  JORGE NIETO-FERRANDO (Filologia i Comunicació) i ROSANNA MESTRE-PÉREZ. Projecte de recerca: Análisis cualitativo y cuantitativo de los factores de la ficción audiovisual que inducen el turismo, y de sus efectos en las audiencias y los potenciales turistas (PID2020-112668GB-I00, MCIN/AEI/10.13039/501100011033) (2021-2024).

Investigador principal:  GUILLEM SUAU-GOMILA (Filologia i Comunicació). Projecte de recerca: Anàlisi dels discursos antifeministes i de les cobertures mediàtiques i institucionals d’aquestes problemàtiques a Twitter, Facebook i Instagram (ICI019/22/000015) (2022/2023).

Investigador principal:  JORDI SUÏLS SUBIRÀ (Filologia i Comunicació). Projecte de recerca: InSitu. Memòria del paisatge. 2023. Xarxa Vives d’Universitats-Institut Ramon Muntaner.

   Darrera modificació:

 Descarregar Pdf

Els projectes que els professors i professores del Departament de Filologia I Comunicació han liderat o que han desenvolupat com a membres de l'equip de recerca es poden consultar en la secció dedicada a informació sobre el Professorat.

 

   Darrera modificació: