Treball final de Grau

 Descarregar Pdf

El Treball Final de Grau (TFG) és una producció acadèmica orientada a l'avaluació de competències associades al títol, per tant, en ell s'han d'aplicar, integrar i desenvolupar els coneixements, les competències i les habilitats adquirides al títol. És realitza en la part final dels estudis del Grau.

En aquest enllaç trobaràs la normativa, el calendari de dipòsit i defensa, la guia per al dipòsit por sede electrónica i el protocol de defensa del TFG de la Facultat de Lletres.

   Darrera modificació: