Dra. Albiac Blanco, Mª Dolores

Categoria: Professora Titular d'Universitat

Àrea de coneixement: Literatura Espanyola

Professora de la Universidad de Zaragoza. Especialista en literatura espanyola moderna (Luzán, Cadalso, Jovellanos, Arteta, Viera y Clavijo i Leandro Fernández de Moratín) i contemporània (en particular sobre el període fi de segle al voltant de 1900 i sobre narradors dels anys seixanta, com Marsé i Martín Gaite). És autora d'una semblança del naturalista Félix d'Azara i de la monografia El Conde de Aranda. Los laberintos del poder i de la Historia de la Literatura Española en el s. XVIII.

Sra. Alegre Canudas, Celina

Categoria: Professora Titular d'Escola Universitària.

Correu electrònic: celina.alegre@udl.cat

Publicacions destacables

Algunes d'aquestes publicacions i d'altres es poden consultar al Repositori Obert UdL

Llibres

 • Afinidades peligrosas. Un estudio sobre La Regenta, Pagès Editors, Lleida, 1992.
 • Luz de setiembre, Universitat de Lleida, Lleida, 1992.

Traduccions

 • Miquel de Palol: El jardín de los siete crepúsculos, trad. de Celina Alegre, Anagrama, Barcelona, 2007 (1ª ed. 1991).
 • Pere Rovira: El mar de dentro, trad. de Celina Alegre y Pere Rovira, Pre-Textos, Valencia, 1999.
 • Miquel de Palol: El legislador, trad. de Celina Alegre, Destino, Barcelona,1998.
 • Jesús Moncada: La galería de las estatuas, trad. de Celina Alegre, Anagrama, Barcelona, 1993.
 • Jesús Moncada: El café de la rana, trad. De Celina Alegre, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1993

Dra. Anglada Arboix, Emília

Categoria: Professora Titular d'Universitat (Universitat de Barcelona)

Àrea de coneixement: Llengua Espanyola

Dr. Armisén Abós, Antonio

Categoria: Professor Titular d'Universitat (Universitat de Saragossa)

Àrea de coneixement: Literatura Espanyola

Dra. Bargalló Escrivà, Maria

Categoria: Professora Titular d'Universitat (Universitat Rovira i Virgili)

Àrea de coneixement: Llengua Espanyola

Sr. Burrial Sancho, Xavier

Categoria: Professor Titular d'Escola Universitària (Emèrit)

Àrea de coneixement: Francès

 

Assignatures que ha impartit

 • Didàctica del francès I
 • Idioma estranger i la seva didàctica –Francès- per a La Diplomatura de Mestre, especialitat en Educació Primària.
 • Francès per a Psicopedagogs
 • Fonaments de La llengua francesa com a instrument de mediació amb immigrants.
 • Idioma estranger i La seva didàctica –Francès-, per a La Diplomatura de Mestre, especialitat en Educació Musical.

Línies de recerca

 • Literatura francesa (segles XIX i XX)
 • Literatura popular
 • Recepció de la literatura francesa a Catalunya i Espanya

 

Publicacions destacables

Algunes d'aquestes publicacions i d'altres es poden consultar al Repositori Obert UdL

Capítols de llibres d'investigació

 • Jové, M.C., Valls,M.J., Marselles, A., Burrial, X. (2008): « Convergencias y divergencias entre el encargo que se hace a los alumnos y los resultados obtenidos en un modelo de pràcticum basado en competencias », Actes del V Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. El canvi en la cultura docent universitària. Servei de Publicacions de la Univ. Politècnica de Catalunya, edició en cd-rom.
 • Burrial, X., Verrier, J. (2008) : « Recours à la polyphonie pour l'interprétation d'énoncés en classe de FLE. » in Bango, F., Niembro, A, Avarez, E.(eds), Intertexto y polifonía, Ediciones de la Universidad de Oviedo. (ISBN: 978-84-8317-696-2).
 • Burrial, X., Garreta-Bochaca, J., Llevot, N., Miñambres, A., Niubó,Y., Sala, T. (2007): “Contribución de la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Lleida, España” in La formazione iniziale degli insegnanti in Europa. Ed. Pensa Multimedia, Lecce, Italia, pp.121-146.
 • Burrial, X., Garreta-Bochaca, J., Llevot, N., Miñambres, A., Niubó,Y., Sala, T. (2007): “Buenas prácticas de la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Lleida. España”, in La formazione iniziale degli insegnanti in Europa. Ed. Pensa Multimedia, Lecce, Italia, pp.221-227.
 • Burrial, X., Garreta-Bochaca, J., Llevot, N., Miñambres, A., Niubó,Y., Sala, T. (2007): “Futurs educadors i valors. Anàlisi de les representacions sobre els valors d'estudiants de Magisteri” in L'educació dels valors i de les emocions: un vell i un nou repte. Actes de les VII Jornades Maria Rúbies de Recerca i Innovació Educativa. Ed. Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida, Lleida, pp.1-15.
 • Burrial, X., Verrier, J. (2007): « La expresión oral en el aprendizaje de un idioma. Las representacionesde los alumnos », in Bonnet, D. Chaves, M.J. y Duchêne, N. (eds.), Littérature, Langages et Arts: Rencontres et Création. Edición en cd-rom. Servicio de Publicaciones Universidad de Huelva.
 • Verrier J., Burrial X. (2007) : « Les rapports de l'enseignant aux savoirs en français langue étrangère», in Bonnet, D. Chaves, M.J. y Duchêne, N. (eds), Littérature, Langages et Arts: Rencontres et Création. Edición en cd-rom. Servicio de Publicaciones Universidad de Huelva.
 • Niubó, Y; Burrial, X. (2004): A. “Théuriet, un autor costumbrista de moda: Textos y traducción en la prensa leridana” in M. Giné, Y. Dominguez (eds.) Premsa hispànica i literatura francesa al segle XIX. Petites i grans ciutats. Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, pp.279-294.

Dra. Caballé Mosforroll, Anna

Categoria: Professora Titular d'Universitat (Universitat de Barcelona)

Àrea de coneixement: Literatura Espanyola

Dr. Cerezo Magán, Manuel

Categoria: Professor Titular d'Universitat.

Àrea de coneixement: Filologia Grega

 

Dra. Egido Martínez, Aurora

Categoria: Catedràtica d'Universitat (Universitat de Saragossa)

Àrea de coneixement: Literatura Espanyola

Dra. Giné Janer, Marta

Foto_cv_Marta_Gine.jsp

Categoria: Catedràtica d'Universitat

Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació

 

Assignatures que ha impartit

 • Literatura Comparada
 • Fonaments de la traducció
 • Máster: Lenguas Aplicadas. Asignatura: Traducción inglés/francés al catalán/castellano.
 • Grans obres de la literatura universal (títol propi de la UdL)

Línies de recerca

 • Traducció literària: francés al castellà/català
 • Literatura comparada: francès al castellà/català

Publicacions destacables

Algunes d'aquestes publicacions i d'altres es poden consultar al Repositori Obert UdL

Llibres

 • Marta Giné: La voluntat creadora. Assaig sobre l’obra poètica i narrativa de Théophile Gautier, colección “L’Ull crític. Assaig” nº 1, Publicaciones de la Universidad de Lleida, 1994, 106 páginas. 
 • Marta Giné, Villiers de l’Isle-Adam. L’amour, le temps, la mort. L’Harmattan, París, 2007, 379 pp. 

Capítols de llibres

 • Marta Giné, “L’Histoire à travers la littérature” in La guerre d’Indépendance espagnole Dans la littérature française du XIXe siècle. L’épisode napoléonien chez Balzac, Stendhal, Hugo… L’Harmattan, París, 2008, pp. 7-12.
 • Marta Giné: “L’Oiseau Bleu de Maeterlinck” in La Femme et l’oiseau aux XVIIIe et XIXe siècles dans la littérature, la peinture et la musique, Presses Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2011, pp. 173-186. 
 • Marta Giné, “Literatura original y literatura traducida en La Vida Galante (1898-1900)” in Creación y traducción en la España del siglo XIX, Peter Lang, Berna, 2015, pp. 169-182.
 • Marta Giné, “L’inscription du passé dans les contes de Villiers de l’Isle-Adam traduits en espagnol. Le cas exceptionnel de Manuel Reina”, in La représentation de l’histoire dans la nouvelle, Classiques Garnier (Rencontres, 128), París, 2016, pp. 319-338.
 • Marta Giné, « Judit Gautier : le jardin », in Dictionnaires littéraire des fleurs et des jardins (XVIIIe et XIXe siècles), H. Champion, Paris, 2017, pp. 287-290.

Articles

 • Marta Giné, “Voyages des textes: les récits fantastiques de Mérimée en Espagne”, Cahiers I. Tourguéniev, P. Viardot, M. Malibran, nº 27 (2003) : Prosper Mérimée et Ivan Tourguéniev : deux ambassadeurs de l’Europe culturelle, París, pp. 119-138.
 • Marta Giné, “Dumas père dans le procès de renouveau du théâtre catalan : Don Juan de Maraña ou la chute d’un ange”, Sociologie de l’art nº 7 (2005) dedicado a Littérature, fiction/réel, París, pp. 145-156.
 • Marta Giné, “Les traductions des Chants de Maldoror dans les lettres hispaniques”, Cahiers Lautréamont. Lautréamont. L’autre de la littérature, nº LXXVII-LXXX, París, 2007, pp. 155-163.
 • Marta Giné, « Huysmans dans le Journal de Ricardo Viñes », Bulletin de la Société J.-K. Huysmans, nº 101, 2008, Paris-Sorbonne, Paris, pp. 79-86.
 • Marta Giné, « De quelques avatars de mythes féminins dans Travesuras de la niña mala de Mario Vargas Llosa : Lilith, la magicienne et la sorcière », Revue de Littérature comparée (Klincksieck, París), nº 3, 2010, pp. 319-332.
 • Marta Giné, “Traducciones de poesía francesa en La España Moderna (1890-1911)”, Studi Ispanici, XXXVIII, 2013, pp. 185-195.

Edicions

 • Marta Giné (ed.): La literatura francesa de los siglos XIX-XX y sus traducciones en el siglo XX hispánico, Publicaciones de la Universidad de Lleida (colección “L’Ull crític, assaig: 3), 1999, 314 páginas.
 • Marta Giné y Yolanda Domínguez (eds.), Prensa hispánica y literatura francesa en el siglo XIX. Pequeñas y grandes ciudades, Publicacions de la Universitat de Lleida, 2004, 361 pp.
 • Marta Giné y Concepción Palacios, Traducciones españolas de relatos fantásticos franceses, de Cazote a Maupassant, PPU, Barcelona, 2005, 190 pp.
 • Marta Giné & Solange Hibbs (eds): Traducción y cultura. La literatura traducida en la prensa hispánica (1868-98), Peter Lang, Berna, 2010, 505 pp.
 • Marta Giné, Marta Palenque, José M: Goñi (eds.): La recepción de la cultura extranjera en La Ilustración Española y Americana (1869-1905). Peter Lang, Berna, 2013, 606 pp.

Obres de creació literària

 • Giné, “Entretiempo” in Dones i literatura a Lleida, Publicacions de l’Ajuntament de Lleida, 1997, pp. 80-85. Narrativa corta.
 • Marta Giné, I anem de fred en fred, sense pensar-hi. Edicions Saragossa, Barcelona, 2016. 66 páginas. Premio “Paraules a Icària” (2016), modalitat “Ritmes”. Poesía.

Traduccions d’obres literàries

 • Marta Giné (edición, traducción y prólogo): Villiers de l’Isle-Adam, Tribulat Bonhomet, ediciones del Bronce, Barcelona, 2002, 172 páginas
 • Marta Giné (edición crítica, introducción y traducción): Alfred de Musset, Confesiones de un hijo del siglo, Cátedra, Madrid, 2002, 388 páginas
 • Marta Giné (edición, traducción, introducción y notas) Marcel Jouhandeau, De la abyección, El Cobre ediciones, Barcelona, 2006, 183 pp.  
 • Marta Giné y Norberto Gimelfarb: edición, traducción e introducción a Màrius Torres, Paroles de la nuit. Anthologie poétique. L’Harmattan, París, 2009, 167 pp.
 • Marta Giné (edición, traducción e introducción a) Villiers de l’Isle-Adam, La Revolta, Publicacions de la Universitat de Lleida, 2011, 71 pp.

Projectes d'investigació

Com a Investigadora Principal

 • Investigadora principal del Grupo de investigación “Catalogación y estudio de las traducciones literarias francesas en la prensa española (1864-1898)”. Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Referencia: Hum. 2006-00568, 2006-2009.
 • Investigadora principal de la Acción Complementaria La cultura extranjera en La Ilustración Española y Americana (1869-1905). Ref.: FFI2011-14948-E (subprograma FILO). Entidad financiadora: Ministerio Ciencia e Innovación. 2011-2012. 
 • Investigadora principal del Grupo de investigación “Catalogación y estudio de las traducciones literarias en la prensa española (1856-1921)”. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Referencia: FFI2009-0956. 2010-2014.

Com a Membre de l'Equip d'Investigació

 • Miembro del proyecto de investigación Tendencias culturales transpirenaicas, Ref.: CTPR 01/11. Dirigido por Dolores Thion (Université de Pau). Entidad financiadora: Comunidad de Trabajo de los Pirineos (UE) & Generalitat de Catalunya. 2012-13.
 • Miembro del proyecto de investigación Creación y traducción en España entre 1898 y 1936. Ref.:XXX. Dirigido por F. Lafarga. UB. Entidad financiadora: MINECO. 2016-18.
 • Miembro del Grupo de investigación consolidado (AGAUR /Generalitat de Catalunya) “Mediació lingüística”. Referencia: 2017. SGR 1333. Coordinado por: N. Vila. UdL. 2018-2021.

Tesis doctorals dirigides

 • Natalia Isabel Bittoun Debruyne: La recepción de Marivaux en España (1771-1835). Universidad de Lleida, mayo de 1997 Calificación: Apto cum laude por unanimidad. Mención doctorado europeo
 • Mª Angels Ribes de Dios: La recepció d’Alphonse Daudet en llengua catalana. Traduccions en volum. Universidad de Lleida, junio de 2003. Calificación: Excelente por unanimidad.
 • S. Hernandez: La pratique du conte en Europe, contribution à une sociologie de l’oralité, (codirigida con A. Pessin). Universidad de Grenoble II, junio de 2003. Calificación: Très honorable avec félicitations du jury.
 • E. Rabasco: Las traducciones de Anna Ajmatova en español. Universidad de Lleida, junio de 2014. Calificación: Excelente, cum laude
 • K. Valentova: Los elementos no verbales en L’Assommoir de Zola y La Desheredada de Galdós: descripción, análisis y justificación. Universidad de Lleida, enero de 2018. Calificación: Excelente, cum laude. Mención doctorado europeo.(codirección con Rosa M. Mateu).

Dra. González Martínez, Lola

Categoria: Professora Titular d'UniversitatCorreu electròniclola.gonzalez@udl.cat

 

Publicacions destacables

Algunes d'aquestes publicacions i d'altres es poden consultar al Repositori Obert UdL

Llibres

 • Orfeo y Eurídice. La imagen en la poesía de Francisco de Aldana. Barcelona, Publicacions Universitat de Barcelona, 1992 .
 • La poesía de Francisco de Aldana (1537-1578).Introducción al estudio de la imagen, Lleida, Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida, Ensayos/Escriptura, 1995.
 • Literatura del Siglo de Oro(Coord.), Scriptura, Lleida, Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida, 1996   
 • Manuel Jimémez Catalán. La imprenta en Lérida. Ensayo bibliográfico (1479- 1917), González, D..(Dir.); González, D., Aguado, M.A., Llovera, M.(eds.), Lleida, Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida, 1997.
 • Estudios sobre el teatro del Siglo de Oro, (Coord. y Ed.), Scriptura, Lleida, Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida, 2002.
 • "La Serrana de la Vera", edc. de Lola González, en Comedias de Lope de Vega, Parte VII, vol. III, Lleida, Editorial Milenio, 2008.

Capítols de Llibres

 • “Y mientras tanto escribía el Quijote (1605). Cervantes y el teatro”, Cervantes y su mundo, Kassel, Edition Reichenberger, 2005, pp. 227-256.
 • «El representante Diego López de Alcaraz y la comedia barroca en la primera mitad del siglo XVII», CriticónEl siglo de Oro en escena. Anejos de Criticón, 17, 2006, pp. 419-434.
 • Francisco de las Cuebas. El teatro como arte espectacular y escritura dramática en el Renacimiento español”, Pratiques hagiographiques dans l'Espagne du Moyen Âge et du Siècle d'Or, CNRS- Université de Toulouse-Le Mirail, Collection “Meridiennes”, Vol. II, 2007, pp. 503-520.

Articles

 • “María de Navas: bosquejo biográfico de una controvertida actriz de la escena española del finales del siglo XVI”, Estudios sobre el teatro del Siglo de Oro, 17, Dolores González Martínez (Coord. y Ed.), Scriptura, Lleida, Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida, (2002), pp.177-209.
 • "Mujer y empresa teatral en la España del Siglo de Oro. El caso de la actriz y autora María de Navas", Teatro de Palabras. Revista sobre teatro aúreo, 2, Montréal (Canadá), (2008), pp.135- 158,  ISSN: 1911-0804
 • «Los santos mártires Justo y Pastor. Transmisión y praxis cultual en España en la segunda mitad del siglo XVI», Criticón. La transmisión de una convicción o un saber religioso. Toulouse (Francia), 102, (2008), pp.55- 67. 

 

Projectes de recerca

 • Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español.
  Tipo de contracte/Programa: NBFF - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Filología y Filosofía (BFF). UVAL - Universitat de Valencia. Entitats participants: UAMA - Universidad Autónoma de Madrid / UDLL - Universitat de Lleida (UdL) / Escuela de Arte dramático de Navarra / Queen Mary and Westfield Collage. Número de projecte/contracte: PB94-1005. Durada, des de: 1995  fins: 1998. Investigador/a Principal: Teresa Ferrer Valls
 • Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español. Segunda fase. NBFF - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Filología y Filosofía (BFF) - Universitat de Valencia. Entitats participants: UAMA - Universidad Autónoma de Madrid / UdL - Universitat de Lleida /Escuela de Arte dramático de Navarra /Queen Mary and Westfield CollageNúmero de projecte/contracte: PB98-1485. Durada, des de: 1999   fins: 2002. Investigador/a Principal: Teresa Ferrer Valls
 • Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español. Tercera fase. NBFF - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Filología y Filosofía (BFF). UVAL - Universitat de Valencia. Entitats participants: Universitat de Lleida (UdL) / UAMA - Universidad Autónoma de Madrid. Número de projecte/contracte: BFF2002-00294. Durada, des de: 2002 fins: 2005. Investigador/a Principal: Teresa Ferrer Valls
 • Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español NBFF - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Filología y Filosofía (BFF), Universitat de Valencia. Entitats participants: UdL - Universitat de Lleida / UAMA - Universidad Autónoma de Madrid Número de projecte/contracte: HUM200500560FILO. Durada, des de: 2005    fins: 2008. Investigador/a Principal: Teresa Ferrer Valls
 • Diccionario de argumentos del teatro de Lope de VegaNBFF - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Filología y Filosofía (BFF). Universidad de Valencia. Entitats participants: Universitat de Lleida (UdL) / UAMA - Universidad Autónoma de Madrid. Número de projecte/contracte: BFF2000-1292. Durada, des de: 2000    fins: 2003. Investigador/a Principal: Joan Oleza Simó

Dr. Jové Lamenca, Jordi

Categoria: Professor Titular d'Universitat

Àrea de coneixement: Literatura Espanyola

Dr. López Morales, Humberto

Categoria: Catedràtic d'Universitat

Àrea de coneixement: Llengua Espanyola

Sra. Niubó Pinós, Iolanda

Categoria: Titular d'Escola Universitària

Àrea de coneixement: Filologia Francesa

Dr. Pont Ibáñez, Jaume

Categoria: Catedràtic d'Universitat

Àrea de coneixement: Literatura espanyola

Líneas de investigación

 • Poesia espanyola del segle XX. (Poesia espanyola de posguerra. Poesia i avantguarda. Poètiques, tendències i moviments poètics).
 • Narrativa fantàstica espanyola del segle XIX. (Literatura fantàstica i recepció crítica. Literatura fantàstica i romanticisme).
 • Cànon i literatura espanyola (segles XIX i XX).
 • Poesia catalana contemporània. (Poetes i poètiques dels anys setanta).

Publicaciones destacables

Algunas de estas publicaciones y otras no incluidas aquí se pueden consultar en el Repositori Obert UdL

Libros

 • Fronteres, territoris i mites (coords. Manuel Guerrero i Jaume Pont ), Actes III Encontre de Creadors, Ajuntament de Lleida, Lleida, 2003.
 • Antonio Machado, La guerra (ed. Jaume Pont), Denes, Valencia, 2005.
 • Carlos Edmundo de Ory, Música de lobo. Antología poética 1941-2001 (edición, selección y prólogo de Jaume Pont), Círculo de Lectores-Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2005.
 • Letras catalanas, hoy (coord.: número monográfico), Ínsula, 729, septiembre de 2007.
 • Antonio Ros de Olano, Relatos (ed.), Crítica, Colección “Clásicos y Modernos”, Barcelona, 2008.

Capítulos de libros

 • "L'aversió a la conformitat", dins L'escriptura i el llibre en l'era digital, KRTU / Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2006.
 • "Fata regina”, dins Poetas por sí mismos (ed. de Francisco Estévez), pròleg de Cesare Segre, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007.
 • “Una revista poètica de la immediata postguerra: Entregas de poesía (1944-1947). Trajectòria, programa i funció”, dins Literatura comparada catalana i espanyola al segle XX: gèneres, lectures i traduccions (1898-1951), “I Simposi sobre literatura comparada catalana i espanyola al segle XX”, a cura de Miquel M. Gibert, Anparo Hurtado Díaz i José Francisco Ruiz Casanova, presentació d'Enric Gallén, Punctum & Trilcat, 2007.
 • “La recepción crítica de la poesía de Carlos Edmundo de Ory: canon y disidencia”, dins Actas del XV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. (“Las dos orillas”), Monterrey, México, 19-24 de juliol de 2004. Fondo de Cultura Económica-AIH-Tecnológico de Monterrey-El Colegio de México, México, 2007.
 • “Octavio Paz”, dins Alguien me deletrea. (Un decenio sin Octavio Paz), Círculo de Lectores/Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2008.
 • “Pròleg” a Jordi Pàmias, La veu de l'àngel, Proa, Barcelona (en premsa).

Artículos

 • "La poesía de Carlos Edmundo de Ory", Revistatlántica de Poesía, Cádiz, 2004.
 • “Letras catalanas, hoy”, Ínsula, 729, septiembre de 2007.
 • “Una mirada integral: los prólogos de autor en los libros de poemas de Pedro García Cabrera”, Actas del Congreso Internacional “Predro García Cabrera” (tomo I), La Gomera, 10-14 de octubre de 2005, Publicaciones de la Universidad de la Laguna, 2007.
 • “De la poesía y del seu temps”, Ponència de “VII Jornades Poètiques de l'ACEC”, Cuadernos de Estudio i Cultura, 30, Barcelona, 2008.
 • “Una genealogia poètica i cultural. (La poesia andalusina en l'obra de Josep Piera)”, dins el dossier “Josep Piera. 40 anys de vida literària”, L'Aiguadolç, 33, Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta, tardor 2008.

Dr. Rovira Planas, Pere

Categoria: Professor Titular d'Universitat.

Àrea de coneixement: Literatura Espanyola

 

 

Assignatures que ha impartit

 • Modernisme i fi de segle
 • Literatura espanyola IV
 • Puntuació i entonació per a la Diplomatura de Mestre especialitat en Educació.....

 

Publicacions

 • Charles Baudelaire: Vint-i-cinc flors del mal, trad. de Pere Rovira, Aula de Poesia Jordi Jové, Universitat de Lleida, Lleida, 2008.
 • La poesía de Jaime Gil de Biedma, Atrio, Granada, 2005.
 • Charles Asselineau: Charles Baudelaire: su vida y su obra, ed. y trad. de Pere Rovira, Pre-Textos, Valencia, 2004.
 • El sentido figurado. 34 poemas de Jaime Gil de Biedma, Universitat de Lleida-Pagès Editors, Lleida, 1999.
 • Cuando siento no escribo. (Un ensayo sobre Bécquer), Pre-Textos, Valencia, 1998.
 • Los poemas necesarios. Estudios y notas sobre la poesía del medio siglo, Universitat de les Illes Balears, Palma, 1996.
 • La poesia i la ciutat, ed. de Pere Pena y Pere Rovira, Universitat de Lleida, Lleida, 1994.
 • Alfonso Costafreda: Poesía completa, ed. de Jordi Jové y Pere Rovira, Tusquets, Barcelona, 1990.
 • La poesía de Jaime Gil de Biedma, prólogo de José Manuel Blecua, Edicions del Mall, Barcelona, 1986.
 • Miquel de Palol: Obra poètica: 1897-1963, ed. de Pere Rovira, Columna, Barcelona, 1985.

 

Llibres de creació

 • L'amor boig, Proa, Barcelona, 2007.
 • Poesia: 1979-2004, Proa, Barcelona, 2006.
 • Diari sense dies (1998-2003), Proa, Barcelona, 2004.
 • La mar de dins, Proa, Barcelona, 2003.
 • La vida en plural, Columna, Barcelona, 1996.
 • Cuestión de palabras (antología 1978-1993), Diputación Provincial de Granada, Granada, 1995.
 • Cartes marcades, Península-Edicions 62, Barcelona, 1988.
 • Distàncies, Eliseu Climent, Valencia, 1981.

Dr. Sala Valldaura, Josep Maria

Categoria: Catedràtic d'universitat

Àrea de coneixement: Literatura Espanyola

 

 

Assignatures que ha impartit

 • Semiologia del Teatre
 • Crítica literària de textos espanyols
 • Literatura espanyola III (amb el Dr. Jaume Pont)
 • Història del teatre espanyol

 

Línies de recerca

 • Teatre espanyol i català del segle XVIII i començament del XIX
 • Poesia espanyola i catalana del segle XX

 

Publicacions acadèmiques recents

 • “Ramón de la Cruz y el Teatro Breve”, en Javier Huerta Calvo, (Dir.), Historia del Teatro Español, Madrid, Gredos, 2003, II, pp. 1653-1686.
 • De amor y política: la tragedia neoclásica española, Madrid, CSIC, 2006.
 • Història del teatre a Catalunya, Lleida-Vic, Pagès-Eumo, 2006.
 • “Ramón de la Cruz”, en Javier Huerta Calvo (dir.), Historia del teatro breve en España, Madrid – Frankfurt am Main, Iberoamericana – Vervuert, 2008, pp. 699-731.
 • "Comédie néo-classique”, “Luciano Francisco Comella”, “Vicente García de la Huerta”, “Juan Ignacio González del Castillo”, “Tomás de Iriarte”, in Jacques Soubeyroux (coord.), Dictionnaire des Litteratures en langue espagnole. XVIIIe siècle, Paris, Éditions Robert Laffont, 2008.

Edicions crítiques

 • Nicolás Fernández de Moratín, Tragedias, Barcelona, Crítica, 2006.
 • Teatre burlesc català del segle XVIII, Barcelona, Barcino, 2007.
 • (amb Alberto Romero Ferrer) Juan Ignacio González del Castillo, Sainetes escogidos, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2008.

Llibres de creació

 • El cigne cec, Catarroja, Perifèric Edicions, 2005 (poesia).
 • Vidre fumat, Barcelona, Proa, 2005 (poesia).
 • Tren de paraules, Lleida, Ed. Pagès, 2007, 2ª ed. (poesia per a infants).
 • Entre el simi i Plató. Pel curs poètic contemporani, Palma de Mallorca, Moll, 2008 (crítica).
 • Flors i carboni, Vic – Barcelona, Eumo – Cafè Central, 2008 (poesia).

Dr. Serés Guillén, Guillermo

Categoria: Catedràtic d'Universitat (Universitat Autònoma de Barcelona)

Àrea de coneixement: Literatura Espanyola

Dr. Solà Solé, Pere

Categoria: Professor Titular d'Universitat.

Àrea de coneixement: Filologia Francesa

Assignatures que ha impartit

 • Francès II per al Grau de Turisme
 • Llengua francesa II per a Estudis Anglesos
 • Llengua Francesa I

Línies de recerca

 • Literatura francesa s. XX
 • Literatura francesa s. XIX, la novel·la popular
 • Semàntica i Lexicologia

 

Publicacions

 • SOLÀ, Pere (2000), La metáfora en la poesía de Louis Aragon, Edicions de la Universitat de Lleida.
 • SOLÀ, Pere (2000), “Métaphores et images dans l'Épilogue”, in Relire l'Été 1914 et l'Épilogue de Roger Martin du Gard, A. Santa-M. Parra (eds.), Lleida, Universitat de Lleida-Pagès editors, 282-292.
 • SOLÀ, Pere (2000), “La présence de l'Espagne dans l'oeuvre d'Aragon” in Aragon, Elsa Triolet et les cultures étrangères, Actes du Colloque de Glasgow, avril 1992, Besançon, Presses Universitaires Franc-Comtoises, 171-182.
 • SOLÀ, Pere (2000), “L'expression de la douleur dans Le Fou d'Elsa”, in L'Ull crític 6, “La douleur”, Edicions Universitat de Lleida, 189-199.
 • SOLÀ, Pere (2001), “El léxico religioso en Le Fou d'Elsa” in La Lingüística francesa en España, camino del siglo XXI, Casal Silva M.L, Conde Tarrío G., Lago Garrabatos J., Pino Serrano L., Rodríguez Pereira N. (eds.), Arrecife, Tomo II, 1017-1023.
 • SOLÀ, Pere (2001), “El llenguatge de l'Aragon dadaista i surrealista”, in Surrealismo y literatura en Europa, A. Santa A., M. Giné (eds), Edicions de la Universitat de Lleida, 123-131.
 • SOLÀ, Pere (2001), “Léxico e ideología en Les cloches de Bâle” in Presencia y renovación de la lingüística francesa, I. Uzcanga, E. Llamas, J. M. Pérez (eds), Ediciones Universidad Salamanca, 425-433.
 • SOLÀ, Pere (2002), “Las Fiestas de Prévert” in Écrire, traduire et présenter la fête, E. Real, D. Jiménez, D. Pujante, A. Cortijo (eds), Servei de Publicacions de la Universitat de València, 475-482.
 • SOLÀ, Pere (2002), “Louis Aragon i l'èxode republicà” in Jaume Magre en el record, Àngels Santa (ed), Ajuntament de Lleida, 316-321.
 • SOLÀ, Pere (2002), “Approche lexicale et sémantique du vocabulaire politique de Sartre dans Situations, in La lingüística francesa en el nuevo milenio, M.C. Figuerola, M. Parra, P. Solà (eds), Editorial Milenio, 737-746.
 • SOLÀ, Pere (2003), “Élégie à Pablo Neruda de Louis Aragon”, in El texto como Encrucijada, Estudios Franceses y Francófonos, M.J. Salinero, I. Iñarrea (eds), Universidad de la Rioja, Vol.II, 613-620.
 • SOLÀ, Pere (2004), “Léxico de guerra en la prensa francesa, a propósito de la guerra de Iraq”, in Le français face aux défis actuels. Histoire, langue et culture, J. Suso, R. López (Coord.), Ediciones de la Universidad de Granada, Vol. II, 147-155.
 • SOLÀ, Pere (2004), “Les nouveaux chiens de garde o un léxico políticamente incorrecto” in Isla abierta. Estudios franceses en memoria de Alejandro Cioranescu, J.M. Oliver (Coord.), Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna, Vol. III, 1321-1329.
 • Solà, Pere. (2006): “Aragon: Quand l'Espagne pleurait et... rêvait... à la mort des tyrans”, Aden, n.5, 123-140,
 • Solà, Pere. (2006): “Rocambole en Espagne”, Oeuvres et Critiques, n. 31,2, 91-107.
 • Solà Pere. (2006): 'La muerte de George Sand en la prensa catalana', in Traducción y traductores, del Romanticismo al Realismo. Peter Lang, Bern, 519-529.
 • Solà Pere. (2006): “Alicante de Jacques Prévert” in Espacio y Texto en la cultura francesa. Espace et Texte dans la culture française, Universitat d'Alacant. Servei de publicacions, Vol.I , 317-329.
 • Solà Pere. (2006):“La représentation de la guerre d'Espagne dans l'oeuvre d'Aragon” in Aragon et la Méditerranée. Espaces, mémoire, poétiques, Université du Sud Toulon-Var, 131-143.
 • Solà Pere. (2006): “Aragon: del romancero a la romance” in La cultura del otro: español en Francia, francés en España. La culture de l'autre: espagnol en France, français en Espagne, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 678- 686.
 • Solà Pere. (2007): “Léon l'Africain de Amin Maalouf, una mirada diferente” in Percepción y Realidad.  Universidad de Valladolid, Valladolid, 859- 865.
 • Solà Pere. (2007): 'Elsa, mito y realidad' in Formas de la pasión en la literatura francesa, siglos XIX y XX, Pagès Editors - Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 187- 204.
 • Solà Pere. (2007): “Las traducciones de Hector Servadac y Clovis Dardentor en España” in Literatura de viajes y Traducción, Editorial Comares, Granada, 371-381
 • Solà, Pere. (2008): “Presencia de poesía árabe y española en Le Fou d'Elsa” in Intertexto y polifonía, Ediciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo, v. I, 653-660.

Sr. Solans Serra, Josep

Categoria: Catedràtic d'Institut de Secundària (Samuel Gili Gaya)

Àrea de coneixement: Filologia Llatina i Filologia Grega

 

Dr. Tovar Blanco, Paco

Categoria: Catedràtic d'universitat

Correu electrònic: paco.tovar@udl.cat 

 

 

Assignatures que ha impartit

 • Introducción a la literatura hispanoamericana
 • Literatura hispanoamericana I
 • Literatura hispanoamericana II

Publicacions destacables

Algunes d'aquestes publicacions i d'altres es poden consultar al Repositori Obert UdL

Publicacions en revistes

 • Tovar, P. Tres historias de la Revolución Mexicana: Los de abajo, El águila y la serpiente y El resplandor” in Revista del Centro di Studi Americanistici 'Circolo Amerindiano', 2005 , Perugia, pp. 537-542
 • Tovar, P. “Antología: textos cervantinos de Francisco Ayala”, in Revista de estudios sobre los exilios culturales españoles, 2005, Valencia, pp.151-157 ISSN: 1696-7410
 • Tovar, P., Yo tengo un concepto dramático de la vida... y romántico” in América sin nombre 2005, Alicante, pp.97-100
 • Tovar, P. “Estrategias de seducción en un artificio epistolar de Gertrudis Gómez de Avellaneda: Diario de amor” in Anales de Literatura Española Serie monográfica, número 6, 2003, Alicante, pp.83-100
 • Tovar, P. El Adán poético de Vicente Huidobro: pautas de un proceso creacionista”, in Quaderni Ibero-Americani, 2002, Milán, pp. 174-185
 • Tovar, P. Ecos lorquianos en la memoria poética del Paraguay: Josefina Pla, Augusto Roa Bastos y Herib Campos Cervera” in América sin nombre, 2002, Alicante, pp.91-101
 • Tovar, P. “Vueltas de memoria: Contravida, de Augusto Roa Bastos”, in Anales de Literatura Hispanoamericana , 1999, Madrid, pp. 1223-1225
 • Tovar, P. “Alfonso Reyes en Las vísperas de España”, in Studi Ispanici, 1999, Pisa-Roma, pp. 85-103

Llibres i Capítols de llibres de recerca

 • Tovar, P.: Contrapuntos. Veinte fugas hispanoamericanas en clave literaria. Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2002, Alicante, pp. 7-301 ISBN: 84-8409-168-6
 • Tovar, P.: “Estrategias de seducción en un artificio epistolar de Gertrudis Gómez de Avellaneda: 'Diario de amor'”, in Voci feminili dall'America Latina, Centro Studi Americanistici, 'Circolo Amerindiano', 2007, Salerno, pp. 61-73 ISBN: 978-88-7341-107-X
 • Tovar, P.: “Algunos ensayos de Dulce María Loynaz”, in Sobre Dulce María Loynaz. Ensayos acerca de su poesía, sus prosas y sus opiniones literarias, Editorial Verbum, 2007, Alacant, pp. 173-183 ISBN: 978-84-7908-945-0
 • Ruiz Barrionuevo, C. (ed.): “Germán Arciniegas: a propósito de América”, in La literatura Iberoamericana en el 2000. Balances, perspectivas y prospectivas, Ediciones Universidad de Salamanca, 2003, Salamanca, pp.1432-1445 ISBN: 84-7800-721-0
 • Esteba, A; Morales, G.; Salvador, A. (eds.): “Alejo Carpentier: sesiones de jazz”, in Literatura y música popular en Hispanoamérica, Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos - Universidad de Granada, 2002, Granada, pp. 317-323 ISBN: 84-7933-226-3
 • Granell, E.F.: “La novela del indio Tupinamba”, in La novela del indio Tupinamba, Edicios do Castro, 2001, Santiago de Compostela, pp. 57-284 ISBN: 84-8424-036-3
 • Alemany, C; Mataix, R.; Rovira, J.C. (eds.): “La próxima. Una utopía narrada de Vicente Huidobro”, in La isla posible, Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, Universidad de Alicante, 2001, Alicante, pp. 601-614 ISBN: 84-8409-089-2
 • Oviedo, R. (ed.): “Tres historias de la Revolución Mexicana”, in México en la encrucijada. Ediciones Gondo - Universidad Complutense de Madrid, 2000, Madrid, pp. 205-212 ISBN: 84-931454-0-8

Sr. Usall Salvia, Ramon

Categoria: Catedràtic d'IES

Àrea de coenixement: Filologia Francesa

Dr. Vallcorba i Plana, Jaume

Dr. Jaume Vallcorba i Plana

Estudis literaris.

Dra. Vera Rojas, María Teresa


 
 

Formació acadèmica

 • Doctora en Estudis Culturals i de Gènere per la Universitat de Barcelona (Excelente cum laude), en 2016, amb la tesi doctoral Mujer moderna hispana. Feminidad y subjetividad moderna en la prensa hispana de Nueva York (1920-1940).
 • Màster en Estudis de Gènere per la Universitat de Barcelona (2009)
 • PhD en Hispanic Studies per la University of Houston (Excelente cum laude), en 2007, amb la tesi doctoral El género de las charlas y las charlas del género: ¿De qué hablaban las mujeres puertorriqueñas en Nueva York? Recuperación y análisis de los ensayos publicados por Clotilde Betances Jaeger y María Mas Pozo en el semanario Gráfico de Nueva York entre 1929 y 1930
 • Màster en Literatura Llatinoamericana per la Universidad Simón Bolívar (2003)
 • Llicenciada en Lletres per la Universitat Católica Andrés Bello (1999)

Línies de recerca

La seva recerca gira al voltant de l'estudi de la literatura i la cultura contemporànies del Carib hispà i Veneçuela, així com de la recuperació i anàlisi del feminisme, la literatura i la producció cultural dels hispans/as als Estats Units durant el període d'entreguerres, tot això dins el marc dels estudis de gènere i sexualitat, la teoria queer i el feminisme postcolonial.

És investigadora d’ADHUC‒Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat a la Universitat de Barcelona i directora de la revista 452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.

Publicacions destacables

Algunes d'aquestes publicacions i d'altres es poden consultar al Repositori Obert UdL

LLibres

 • “‘Se conoce que usted es ‘Moderna’”. Lecturas de la mujer moderna en la colonia hispana de Nueva York (1920-1940)Madrid i Frankfurt: Iberoamericana Vervuert, 2018 (Premi Victoria Urbano 2020 en la categoria “Millor monografia crítica”, atorgat per l’Asociación de Estudios de Género y Sexualidades AEGS-AGSS).
 • María Teresa Vera-Rojas (edició, selecció i introducció). “El feminismo no es nuevo”: las crónicas de Clotilde Betances Jaeger. Houston: Arte Público Press, 2020.
 • María Teresa Vera-Rojas i Magdalena López (eds.). New Perspectives on Hispanic Caribbean Studies. New York: Palgrave Macmillan, 2020.
 • María Teresa Vera-Rojas (ed.) Nuevas subjetividades/sexualidades literarias. Barcelona: Egales, 2012.

Dossiers monogràfics en revistes arbitrades

 • “De la identidad al posthumanismo: cartografías críticas del Caribe hispanoamericano”. Cuadernos de Literatura 45 (gener-juny, 2019): 15-174.
 • “Paradojas de la Venezuela (pos)chavista: cultura, violencia y poder”. Revista Iberoamericana, Vol. LXXXV, Núm. 266, (gener-març, 2019): 17-150.
 • “Sujetos y subjetividades en el Caribe hispano”. Mitologías Hoy. Revista de Pensamiento, Crítica y Estudios Literarios Latinoamericanos 12 (hivern, 2015): 1-324. http://revistes.uab.cat/mitologias/article/view/304/237
 • “Violencia y representaciones identitarias en América Latina”. 452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 6 (gener, 2012): 1-152. http://www.452f.com/pdf/numero06/06_452f_completo.pdf

Capítols de llibres

 • “Sea/see Fluids, Reimagined Landscapes: Looking into Lesbian Desire in Sand Dollars and Liz in September”. New Perspectives on Hispanic Caribbean Studies. Magdalena López y María Teresa Vera-Rojas (eds.). New York: Palgrave Macmillan, 2020. 85-114.
 • “Intertextual Representations and Lesbian Desire in Marta Balletbò-Coll’ Sévigné (Júlia Berkowitz).” Indiscreet Fantasies: Iberian Queer Cinema. Andrés Lema-Hincapié y Conxita Domènech (eds.). Bucknell University Press, 2020. 168-187.
 • “¡Se armó el juidero! Cartografías imprecisas, cuerpos disidentes, sexualidades transgresoras: hacia una lectura queer de Rita Indiana Hernández”. Rita Indiana. Archivos. Ed. Fernanda Bustamante Escalona. Santo Domingo-Berlín: Ediciones Cielonaranja, 2017. 207-230.
 • “En respaldo del feminismo, la literatura puertorriqueña y la raza hispana en Nueva York. Artes y Letras (1933-1939): Por ‘el buen nombre y prestigio de nuestra raza’”. Escrituras en contrapuntoEstudios y debates para una historia crítica de la literatura puertorriqueña. Eds. Marta Aponte Alsina, María Elena Rodríguez Castro y Juan Gelpí. San Juan, Puerto Rico: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2015, 733-764.
 • “Humanismo, heteronormatividad y homofobia en el socialismo del siglo XXI: el amor como consigna”. Resentir lo queer en América Latina: diálogos desde/con el Sur. Eds. Diego Falconí, Santiago Castellanos y María Amelia Viteri. Barcelona: Egales, 2014. 165-193.
 • “Relatos de desamor y desarraigo. Apuntes para una lectura de la narrativa del exilio venezolano contemporáneo”. El tránsito vacilante. Miradas sobre la cultura venezolana contemporánea. Leonora Simonovis y Patricia Valladares-Ruiz. Ámsterdam y New York: Rodopi-Col. Foro Hispánico, 2013. 195-215.
 • “Artificios del deseo: Nuevas subjetividades/sexualidades literarias”. Nuevas subjetividades/sexualidades literarias. Ed. María Teresa Vera Rojas. Barcelona: Egales, 2012. 9-17.
 • “Comunidades imposibles. En torno al concepto de comunidad en Gloria Anzaldúa y Cherríe Moraga”. Repensar la comunidad desde la literatura y el género. Ed. Marta Segarra. Barcelona: Icaria Editorial, 2012. 107-122.
 • “Mujer con camisa, mujer moderna, mujer mundo: relecturas de la feminidad en el Gráfico de Nueva York (1928-1930)”. Máxima audiencia. Cultura popular y género. Eds. Helena González e Isabel Clúa. Barcelona: Icaria Editorial, 2011. 127-149.
 • “Dibujando la artificialidad del género: los excesos, las irreverencias y las subversiones del ‘proletariado del feminismo’ en los textos de Erika Lopez”. El mito de la mujer caribeña. Eds. Jesús del Valle y Dagmary Olivares. Madrid: Edic. La Discreta, 2011. 465-488.
 • “Puerto Rican Identities: Re-Readings of Popular Culture in Edgardo Rodríguez Juliá’s A Night with Iris Chacón”. Into the Mainstream: Essays on Caribbean and Latin American Literature and Culture. Ed. Jorge Febles. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2007. 184-201.

Articles en revistes arbitrades

 • “‘I behaved like an animal’. Sobre los límites de lo humano y la vida animal en We the Animals de Justin Torres”. Cuadernos de Literatura 45 (gener-juny, 2019): 73-88. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cualit/article/view/27713 DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana.cl23-45.ibla
 • i Magdalena López. “El Caribe como resistencia. Entrevista a Arcadio Díaz-Quiñones”.  Cuadernos de Literatura 45 (gener-juny, 2019): 154-174. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cualit/article/view/27723
 • “Escenas de la memoria / escenas del yo: autorrepresentaciones de un país en las crónicas de Elisa Lerner”. Revista Iberoamericana LXXXV/268 (juliol-setembre, 2019): 709-728.
 • “Chronicles of Disenchantment: Rethinking ‘Venezuelanness’ in Eduardo Sánchez Rugeles’ Los Desterrados”. Bulletin of Latin American Research 38 (2019): 181-199. Special issue: “The Politics of Culture in the Chávez Era”. Plaza, P., Blackmore, L. and Jarman, R. (eds.).
 • “Hacia una política de la ininteligibilidad: sobre la representación de la transexualidad en Translúcid@ de Elena Guiochins”. Scriptura 26 (2019): 133-143.
 • y Magdalena López. “Paradojas de la Venezuela (pos)chavista: cultura, violencia y poder”. Revista Iberoamericana, Vol. LXXXV, Núm. 266, (gener-març, 2019): 17-21.
 • “Orientaciones queer y afectos disidentes: apuntes para una lectura del film Mosquita y Mari de Aurora Guerrero”. InterAlia: A Journal of Queer Studies, 12 (2017): 270-278.
 • “De estudiantes, artistas y feministas: reapropiaciones de la mujer moderna en la revista Artes y Letras de Nueva York”. Revista de Dones i Textualitat, 22 (2016): 199-222. https://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/Lectora2016.22.16
 • “Perturbaciones subversivas o sobre los márgenes de la “buena vida” en Mundo Cruel de Luis Negrón”. Mitologías Hoy. Revista de Pensamiento, Crítica y Estudios Literarios Latinoamericanos 12 (hivern, 2015): 193-203. http://revistes.uab.cat/mitologias/article/view/v12-vera-rojas/pdf_12 DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/mitologias.285
 • “Relecturas de la cultura hispana: Artes y Letras (1933-1939), por ‘el buen nombre y prestigio de nuestra raza’”. Revista de Crítica Literaria y de Cultura 33 (desembre, 2014). http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v33/verarojasmt.htm
 • “En nombre del amor: Políticas de la sexualidad en el proyecto socialista bolivariano”. Cuadernos de Literatura 36 (2014): 58-85. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cualit/article/view/10926 DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana.CL18-36.napd
 • “Lecturas desde el margen. En torno a las cartas de María Mas Pozo en el diario La Prensa de Nueva York”. CENTRO: Journal of the Center for Puerto Rican Studies1 (2014): 80-109.
 • “¡Se armó el juidero! Cartografías imprecisas, cuerpos disidentes, sexualidades transgresoras: hacia una lectura queer de Rita Indiana Hernández”. Prosopopeya: Revista de Crítica Contemporánea 7 (2011-2012): 185-206.
 • “‘La belleza reposa en la nostalgia de un pasado donde no hay heroísmo posible’: entrevista a Juan Carlos Méndez Guédez”. La Habana Elegante 52 (tardor-hivern, 2012). http://www.habanaelegante.com/Fall_Winter_2012/Entrevista_Guedez.html
 • “Alianzas transgresoras: hispanismo, feminismo y cultura en Artes y Letras”. Latina/o Research Review1-2 (2011-2012): 175-198.
 • “Editorial”. 452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 6 (gener, 2012): 6-8. http://www.452f.com/index.php/editorial06
 • “Polémicas, feministas, puertorriqueñas y desconocidas: Clotilde Betances Jaeger, María Mas Pozo y sus ‘Charlas femeninas’ en el Gráfico de Nueva York, 1929-1930”. CENTRO: Journal of the Center for Puerto Rican Studies2 (2010): 4-33.

Conferències i comunicacions recents

 • “Colonialismo, racismo y esclavitud: ¿cómo enfrentar el legado del hispanismo?”. I Jornada “Género, migración y cultura”. Universidad Carlos III-YoSoyElOtro. Febrer, 2020. Conferència inaugural.
 • “De Beatriz a Paul B.: crónicas de transiciones, cruces y disidencias”. Coloquio “Tránsfugas y parias en la cultura popular del s. XXI”. Universitat de Barcelona. Octubre, 2019. Ponència invitada.
 • “Desplazamientos y sexualidades en el Caribe hispano: propuestas para un Hispanismo disidente”. XXIX AEGS: “Congreso Internacional CreadorAS en la Educación Literaria e Internacional” ‒ Facultat de Magisteri, Universitat de València. Juliol, 2019.
 • “Cuando el pelo importa: racismo, homofobia y exclusión social en Venezuela. Una mirada a Pelo malo de Mariana Rondón”. Jornada de Estudios Afrodescendientes. Universitat de Barcelona. Març, 2019. Ponència invitada.
 • “Self-referentiality, imperial memory, and colonial gaze in the Hispanic Caribbean studies in Spain”. Challenging Dominant Disciplinary Paradigms in Human Geography and Literary and Cultural Studies. Christ’s College, University of Cambridge. Febrer, 2019. Ponència invitada.
 • “La mujer moderna española en la prensa hispana de Nueva York”. Congreso Internacional “La mujer moderna (1900-1936). Proyección cultural y legado digital” ‒ Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid. Desembre, 2018.
 • 2018 “De caníbales, bestias y animales: nuevos signos políticos de la literatura contemporánea del Caribe hispano”. LASA 2018, Barcelona, Espanya. Maig, 2018.
 • “Exceso de país: memoria y autorrepresentación en las crónicas de Elisa Lerner”. II Coloquio Internacional “Literatura que fa història. Amèrica: escriptures del jo i de l’altra”. Universitat de Barcelona. Març, 2018. Ponència invitada.
 • “Cuerpo, transexualidad y masculinidad en Translúcid@, de Elena Guiochins”. Coloquio internacional “Masculinidad, sexualidad y cultura en España e Hispanoamérica”. Universitat de Barcelona. Desembre, 2017.
 • “Entre el nosotros y los otros: crónicas de la Venezuela contemporánea”. Seminario internacional “Cultura, violencia y poder en la Venezuela (post)chavista”. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Novembre, 2017. Ponència invitada.
 • “Escenas de la memoria/escenas del yo: autorrepresentaciones de un país en las crónicas de Elisa Lerner”. IX Seminario Internacional “Corpografías: Autor-representaciones. Procesos y estrategias de ser autora latinoamericana. Textos, cuerpos, mass-media”. Casa Amèrica Catalunya/Cos i Textualitat, UAB. Juny, 2017. Ponència invitada.
 • “En España/sobre España: colonialismo y periferia en la producción cultural del Caribe hispano del siglo XXI”. Seminario internacional “Estado actual de los estudios culturales y literarios del Caribe hispano”. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Març, 2017. Ponència invitada.
 • “‘I behaved like an animal’: sobre los límites de lo humano y el discurso colonial en We the Animals de Justin Torres”. 8º Congreso Internacional CEISAL 2016: Simposio 9.2 “La dinámica multiplicidad caribeña en su producción literaria y cultural” – Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. Juny – Juliol, 2016.
 • “Orientaciones queer y afectos disidentes en el film Mosquita y Mari”. VI Congreso de la Asociación BETA Jóvenes Doctores en Hispanismo “Conflictos y desplazamientos en las culturas hispánicas” – Universidad de Granada – Facultad de Filosofía y Letras. Juny, 2016.
 • “Homoerotismos caribeños o sobre las posibilidades utópicas del amor”. LASA 2016. New York, NY. Maig, 2016.
 • Mosquita y Mari de Aurora Guerrero: lecciones de crecimiento, amor y fracaso”. Jornadas “Residuos emocionales: regímenes y disidencias afectivas en el mundo moderno”. Universitat de Barcelona/Institut d’Humanitats – CCCB. Març, 2016.

Projectes de Recerca

Com a membre de l'aquip

 • “Tránsfugas y parias modernas: género y exclusión en la cultura popular del s. XXI” (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad – FEM2017-83974-P MINECO/AEI/FEDER, UE – Durada: 2018-2021). IP: Dra. Helena González Fernández. ADHUC‒Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat, Universitat de Barcelona.
 • Grup de Recerca Consolidat “Creació i pensament de les dones” (AGAUR ‒ Ref. 2017 SGR 588 ‒ Durada: 2017-2019). IP: Dra. Josefina Birulés Bertran. ADHUC‒Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat, Universitat de Barcelona.
 • Grup de Recerca Consolidat “Creació i pensament de les dones” (AGAUR ‒ Ref. 2014 SGR 44 ‒ Durada: 2014-2017). IP: Dra. Josefina Birulés Bertran. ADHUC‒Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat, Universitat de Barcelona.
 • “Literatura y comunidades: una visión desde el género” (Ministerio de Economía y Competitividad ‒ Ref. FEM 2011-23808 ‒ Durada: 2012-2014). IP: Dra. Marta Segarra Montaner. Centre Dona i Literatura ‒ Universitat de Barcelona.
 • Grup de Recerca Consolidat “Creació i pensament de les dones” (AGAUR ‒ Ref. SGR2009/647 ‒ Durada: 2009-2013). IP: Dra. Marta Segarra Montaner. Centre Dona i Literatura ‒ Universitat de Barcelona.
 • “Representaciones de la comunidad en las escritoras y cineastas de la postmodernidad” (Ministerio de Educación y Ciencia ‒ FFI2008-03621/FILO ‒ Durada: 2009-2011). IP: Dra. Marta Segarra Montaner. Centre Dona i Literatura ‒ Universitat de Barcelona.

Dra. Vila Rubio, Neus

Categoria: Professora Titular d'Universitat.

Correu electrònic: neus.vila@udl.cat

Telèfon: (+34) 973 70 31 55

Despatx: 3.43-44

Tutories: Concertar per correu electrònic o per telèfon

 

Formació acadèmica

 • Doctora en Filología Hispánica per la Universitat de Lleida, en 1992, amb la tesi doctoral: Samuel Gili Gaya: estudio biográfico e introducción a su obra lingüística.

Línies de recerca

 • Historiografia llingüística
 • Lexicologia i Lexicografia espanyola

Publicacions destacables

Algunes d'aquestes publicacions i d'altres es poden consultar al Repositori Obert Ud

Llibres, capítols de llibres i articles

 • (2019) Vila Rubio, N. “Las ideas sintácticas de Samuel Gili Gaya: ente el idealismo y la (futura) pragmática”. En: Historiografía de la reflexión sintáctica: metaanálisis y estudios en torno al español, A. Zamorano (coord. y ed.), Muenchen, LINCOM GmbH, 337-357.
 • (2018) N. Vila Rubio & L. A. Ciro. “El léxico de la informática e Internet en la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española (DEL)”, Lengua de la ciencia y lenguajes de especialidad, Cecilio Garriga Escribano; María Luisa Pascual; María Betulia Pedraza (eds.), Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións (A Coruña), Anexos de Revista de Lexicografía, 111-131. ISBN: 978-84-9749-711-4.
 • (2017) Vila Rubio, N. “El argot catalán: ¿ilusión o realidad?”, Argots hispánicos. Analogías y diferencias en las hablas populares iberoamericanas, O. Conde (ed.), Buenos Aires. Ediciones de la UNLa (Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires), 11-50. ISBN 978-987-1987-84-9.
 • (2016) Vila Rubio, N. & L.A. Ciro. “Evolución de acepciones de términos informáticos en el DRAE (1970-2001): del léxico general al de especialidad… ¿y viceversa?”, en: C. Garriga & J.I. Pérez Pascual (eds.). Lengua de la ciencia e historiografía, Anejos de la Revista de Lexicografía, 35. Universidade da Coruña. 321-341. ISBN: 978-84-9749-637-7
 • (2015) y L. Ciro. “El léxico de la informática e Internet en español en textos académicos y divulgativos”, en: La ciencia como diálogo entre teorías, textos y lenguas, J. Brumme &C. López, Berlín: Frank&Timme, 301-325.
 • (2014) Vila Rubio, N. “El Tesoro Lexicográfico de Samuel Gili Gaya: contexto, recepción y destino de un diccionario inacabado”, en: C. Garriga & M. Bargalló & M. Pilar García (eds.), Llaneza. Estudios dedicados al profesor Juan Gutiérrez Cuadrado. Anejos de la Revista de Lexicografía, 23. Universidade da Coruña. 371-394. ISBN: 978-84-9749-594‑3.
 • (2013) Vila Rubio, N. (ed.) De parces y troncos. Nuevos enfoques sobre los argots hispánicos. Lleida. Ediciones Universidad de Lleida. ISBN: 978-84-8409-631-3
 • (2013) y L. Ciro. “La resemantización en el léxico de la informática e Internet en español”. En: Clavería, G. et al. (eds.) Historia, lengua y ciencia: una red de relaciones. Frankfurt am Main: Peter Lang. 29-50.
 • (2012) Vila Rubio, N. “Gramática y pedagogía en la España del siglo XX (1907-1970)”. En: N. Vila (ed.) Lengua literatura y educación, Bern: Peter Lang, 39-82. ISBN: 978-3-0343-1159-5
 • (2012) “Gramática y pedagogía en la España del siblo XX (1907-1970)”, en: Lengua literatura y educación, N. Vila (ed.). Peter Lang / Lleida: Edicions i Publicacions UdL, 39-82.
 • (2012) y L. S. Castañeda (eds.). El argot, entre España y Colombia. Estudios léxicos y pragmáticos. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida.
 • (2011) y O. Martínez. “Situación y contexto en las ideas lingüísticas de Samuel Gili Gaya: el orden de las palabras”, Tiempo, espacio y relaciones espacio-temporales en la gramática española desde una perspectiva historiográfica. María José García Folgado, Carsten Sinner y Alfonso Zamorano Aguilar (eds.), Hamburgo: Helmut Buske Verlag, Buske (Anejos de la revista Romanistik in Geschichte und Gegenwart), 191-206.
 • (2009) Samuel Gili Gaya. Amb veu d’or vell. Lleida. Ediciones AlfaZeta.
 • (2002-2004) “Estudios fraseológicos en España durante la primera mitad del siglo XX”, Archivo de Filología Aragonesa (Homenaje a M. Alvar), LIX-LX, 947-973.
 • (1999) et al. (eds.) Así son los diccionarios, Lleida, Universidad de Lleida.
 • (1994) Samuel Gili Gaya: estudio biográfico e introducción a su obra lingüística, Barcelona, Universidad de Barcelona. (Microficha. ISBN: 84-475-0518-9)
 • (1992) "En el centenario de Samuel Gili Gaya. Bibliografía”, Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, I/1 (2ª época), 137-169.

Projectes de recerca

Com a investigadora principal

 • Proyecto (HUM2006-26465): Red Temática Lengua y Ciencia. Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. IP: Cecilio Garriga Escribano (Universidad Autónoma de Barcelona). 2006-2020 (renovaciones). Integra varios grupos de diversas universidades españolas. 
 • Grupo de Investigación en Mediación Lingüística (GIML) de la Universidad de Lleida. Consolidado y financiado por la Generalitat de Catalunya. Ref: SGR680-2009-2014. Ref: SGR988-2014-2017 y SGR 1333‑2018‑2020. http://www.giml.udl.cat/
 • Proyecto (FFI-2009-11644): El parlache y el argot español: estudio contrastivo. MICINN. 27.000€. Período 2009-2012 (prorrogado por todo 2013). 
 • Proyecto (HUM2005-02055/FILO): Historia de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española (gramática y literatura) en España durante el siglo XX (1907-1970). Subvencionado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. (14.280 €). Concedido para el período 2005-2008
 • Proyecto (BFF2001-1032): Estudio documental y crítico del archivo filológico y lingüístico de Samuel Gili Gaya. Subvencionado por el MCYT. 14.083,15 Euros. Concedido para el periodo 2002-2004
 • Projecte (X0134): Catalogación y estudio crítico del archivo filológico de Samuel Gili Gaya. Ajuntament de Lleida. 1999-2001. Investigadora principal.

Com a membre de l'equip

 • Proyecto (FFI2017-86335-P): Las ideas gramaticales en la América del Pacífico y el Caribe (1800-1950: fuentes, focos, series textuales y canon. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 2018-2021
 • Proyecto (EDU2014-57677-C2-1-R): Identidad y cultura digital en la educación lingüística. Ministerio de Economía y Competitividad. 2014-2017 (prorrogado por todo 2018). 
 • Projecte (EDU2014-57677-C2-2-R): Identidad y cultura digital en la educación lingüística. MINECO. 2015-2017. UdL. Membre de l’equip. Investigadora principal: Montserrat Casanovas (UdL).

 

Enllaços d'interès:

   Darrera modificació: