Filologia Clàssica

Filologia Grega

Dr. Clua Serena, Josep Antoni

Categoria: Catedràtic d'Universitat (Filologia grega)

Correu electrònicjosepant.clua@udl.cat

Telèfon: (+34) 973 702107

Despatx: 3.55

Tutories: Concertar per correu electrònic.

 

Formació acadèmica

 • Doctor en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, en 1989, amb la tesi doctoral: La poesia d´Euforió de Calcis. Anàlisi de l´estructura literària i estudi filològic.

Experiència professional

 • Professor Catedràtic a la Universitat de Lleida
 • Docència como professor Titular a la Uex
 • Professor consultor i tutor a la UOC
 • Visiting Scholar a la Università di Siena

Assignatures que imparteix

 • Mitologia clàssica i cultura hispànica (Grau Filologia Hispànica)
 • Introducció a la llengua grega (Grau Filologia Hispànica)
 • Pervivència de la literatura grega en les lletres hispàniques (Grau Filologia Hispànica)
 • Idees, Educació i Cultura. Teoria i pràctiques escolars (Màster en Identitat Europea Medieval)

Línies de recerca

 • Poesia hel.lenística grega.
 • Crítica textual grega
 • Mitologia grega.
 • Novel·la i prosa d'època imperial
 • Mite i Tragèdia grega
 • Tradició clàssica: Recepció de la literatura grega a les literatures medievals i modernes
 • Història de l'Humanisme

Publicacions destacables

Algunes d'aquestes publicacions i d'altres es poden consultar al Repositori Obert UdL

Llibres

Articles i Capítols de llibres

Ressenyes

Projectes de Recerca

Com a membre de l'Equip d'Investigació

 • Title of the Project/ contract: "LAS MIGRACIONES TEMÁTICAS ENTRE LA PROSA Y EL VERSO: EL PAPEL REFERENCIAL DE LA ELEGÍA HELENÍSTICA" Type of contract/Program: Área Temática de Filología y Filosofía (FFI) Financing Firm/administration: Ministerio de Ciencia e Innovación Entitat de realització: Universitat de Cádiz i altres. Investigador/s responsable/s: Gallé, Rafael J. Nombre d’investigadors: 5 Entitats finançadores: Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo ; Codi de projecte segons l’entitat finançadora: Proyecto (FFI2017-85015-P), Data d’inici: 2018 Until: 2021 Finançament del projecte, quantia total: 22.000
 • Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals 'Espai, Poder i Cultura'. Program: Ajuts de suport a la recerca de grups i xarxes. Financing administration: Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya). Number of the project / contract: 2014 SGR 665 Duration, since: 2014 Until: 2017 Researcher/s in charge: Flocel Sabaté Curull
 • Programa de Promoció de la Recerca. Type of contract/Program: Ajuts de la Universitat de Lleida. Financing Firm/administration: Universitat de Lleida (UdL) Duration, since: 2015 Until: 2017 Researcher/s in charge: Jose Antonio Clúa Serena  
 • Estudio sobre el vocabulario religioso griego. Type of contract/Program: Área Temática de Filología y Filosofía (FFI). Financing Firm/administration: Ministerio de Ciencia e Innovación // Number of the project / contract: FFI2014-56124-P Duration, since: 2015 Until: 2017 Researcher/s in charge: Esteban Calderon Dorda  
 • Tragedia y articulaciones de lo trágico. Type of contract/Program: Área Temática de Filología y Filosofía (FFI). Financing Firm/administration: Ministerio de Economía y Competitividad. Number of the project / contract: FFI2013-44339-P Duration, since: 2014 Until: 2016 Researcher/s in charge: Carlos Garriga Sanç; Pau Gilabert Barberà  

Tesis doctorals dirigides

 • El mite de Caront a la literatura grega (in process): Doctoranda: Parra, Elena
 • Anàlisi i interpretació dels fragments musicals en papir a la tragèdia i al drama satíric grec (in process) Doctoranda: Panosa, Maribel
 • Les veus femenines a Homer i a la poesia hel.lenística: Hècuba i Andròmaca (in process) Doctoranda: Vall, Laia
 • Mercat i consum de vi a la Catalunya baixmedieval (segles XII-XV): Nivells de vida, representacions literàries i mitològiques, moralitat i legislació. Doctoranda: López, Maria.María (codirecció amb prof. Pere Benito)

 

 

 

 

 

 

 

 

Filologia Llatina

Dr. López López, Matías

Categoria: Catedràtic d'Universitat

Correu electrònic: matias.lopez@udl.cat

Telèfon: (+34) 973 70 31 90

Despatx: 3.55

Tutories: Horari a convenir.

 

Scias oportet, uiator siue lector, hic Linguam et Litteras Latinas ‘in partibus infidelium' foueri, id est, quo modo amores nostros colamus, quo modo denique pro uirili parte res nostras agamus, haud facile dictu uidetur, praesertim cum aditus ad Latinam Philologiam euoluendam Ilerdensi Vniuersitati non sit. Sed nos, litteratores, nullum a labore tempus remittimus, atque in studio Latinarum Litterarum strenue uersamur, et istis de causis in aduersas aquas pugnare maxime nobis decori est. Tum demum, accurrant nobis Elegiae in Maecenatem: “Viuitur ingenio, cetera mortis erunt”.

Matías López López scripsit, MMVI.

 

Formació acadèmica

Doctor per la Universitat de Barcelona, en 1986, amb la Tesis Doctoral titulada Los personajes de la Comedia plautina: nombre y función.

Experiència professional

 • Profesor No Numerario en la Universidad de Navarra, cursos 1982-83 y 1983-84.
 • Profesor No Numerario (1984-1987)
 • Profesor Titular de Universidad (1987-2010) 
 • Catedrático de Universidad (2010 hasta la actualidad) en el Estudio General de Lérida y en la Universidad de Lérida
 • Docencia, en el marco de estancias post-doctorales o bien en el marco de programas internacionales de cooperación, entre los años 1991 y 2004, en las Universidades extranjeras siguientes: Palermo, Urbino, Bari y Taranto (Italia); Iasi y Constanta (Rumanía); Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Mar del Plata y Universidad de La Plata (Argentina).
 • Conferenciante en las Universidades extranjeras siguientes: Universidad Lingüística de Moscú (Rusia: año 2000); Universidad de Gales (Reino Unido: año 2002); Universidad de Lyon (Francia: año 2005).

Assignatures que imparteix

 • Introducció a la llengua llatina
 • Pervivència de la literatura llatina a la literatura espanyola
 • Pensament romà

Línies de recerca

 • Teoria i tradició dels gèneres literaris llatins
 • Comèdia romana.

Publicacions destacables

Algunes d'aquestes publicacions i d'altres es poden consultar al Repositori Obert UdL

Llibres

 • "Vislumbres de un doble 'makarismós' de raigambre horaciana en Almas muertas de Gógol", Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaevalia 2, 2019 (M. Camps [ed.], Estudis de Tradició Clàssica en honor del Professor Pau Gilabert), pp. 133-141.
 • "Significado escénico de la sententia en el Amphitruo de Plauto", Rosario López Gregoris (coord.), Drama y dramaturgia en la Escena romana, Zaragoza, Libros Pórtico, 2019, pp. 221-245.
 • "La múltiple (y falsa) poliorcética de Pyrgopolynices", Liburna 14, 2019 (X. Ballester [ed.], Homenaje al Profesor José Luis Vidal Pérez), pp. 307-316.
 • "Tria Petri Rovirae poemata Latinis versibus inlustrata", Scriptura 27, 2019 (J. Acebrón [ed.], Homenaje al Profesor Pere Rovira), pp. 97-103.
 • "Sobre los motivos de algunas opciones textuales divergentes de las preferidas por Reynolds en su edición oxoniense de los Diálogos de Séneca", Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaevalia 8, 2018 (A. Guzmán Almagro-J. Velaza [eds.], Miscellanea philologica et epigraphica Marco Mayer oblata), pp. 422-434.
 • Matías López López y Víctor Sabaté Vidal (2014). El sopar de Nasidiè, Lleida. (Estudio preliminar y notas sobre la /sátira /II 8, de Horacio de Matías López, traducción de Víctor Sabaté).
 • Petronio Árbitro. El Festín de Trispudientillo (Cena Trimalchionis): Advertencia preliminar, revisión del texto latino, traducción, notas y epílogo (2007).
 • Invitación a Plauto: el hombre, el cómico, la obra. Guía de lectura de Miles Gloriosus y Mostellaria (2006)
 • Fabulae: las fábulas latinas de Esopo (2001)
 • Séneca, Diálogos: la filosofía como terapia y camino de perfección (2000)

Capítols de llibre

 • Matías López López (2017). "Plauto, 'comensal' en la Cena Trimalchionis de Petronio", Carmen González Vázquez (ed.), El Teatro en otros géneros y otros géneros en el Teatro. Estudios de Teatro Romano en honor del Profesor Benjamín García-Hernández/, Zaragoza: Pórtico], pp. 211-227.
 • Matías López López (2016). "Sycophanta", en Carmen González Vázquez (ed.), Diccionario de personajes de la Comedia antigua, Zaragoza: Libros Pórtico, pp. 440-441.

Articles

 • Matías López López (2017). "Curtillus en Horacio y Massa en Petronio", Actas del XIV Congreso de Estudios Clásicos vol. I, Madrid, pp. 851-855.

Projectes de recerca

Com a membre de l'equip

 • La Comedia de Plauto. Traducción y Tradición, con número de referencia BFF2000-0099, para el período 23-XII-2000 / 23-XII-2003, cuyo investigador principal fue el Dr. Benjamín García-Hernández (Catedrático de Filología Latina de la Universidad Autónoma de Madrid).
 • La Comedia Romana. Estudio y Tradición, con número de referencia HUM2004-04878, para el período 13-XII-2004 / 12-XII-2007, cuyo investigador principal fue el Dr. Benjamín García-Hernández (Catedrático de Filología Latina de la Universidad Autónoma de Madrid).
 • La Comedia y la Tragedia romanas. Estudio y tradición, con número de referencia FFI2008-01611/FILO, para el período XII-2008 / XII-2011, cuya investigadora principal fue la Dra. Rosario López Gregoris (Profesora Titular de Filología Latina de la Universidad Autónoma de Madrid).
 • Diccionario literario de personajes de la Comedia antigua, sin número de referencia [Proyecto Internacional de Investigación ‘España-América Latina’ (Proyecto de Cooperación Interuniversitaria ‘UAM-Santander’ con América Latina)], para el período 1-VII-2009 / 31-X-2010, cuya investigadora principal fue la Dra. Carmen González Vázquez (Profesora Titular de Filología Latina de la Universidad Autónoma de Madrid).
 • Comedia y Tragedia Romanas. Edición crítica, traducción, estudio y tradición, con número de referencia FFI2011-23198, para el período 2012-2015, cuya investigadora principal fue la Dra. Carmen González Vázquez (Profesora Titular de Filología Latina de la Universidad Autónoma de Madrid).
 • Drama y dramaturgia en Roma. Estudios filológicos y de edición, con número de referencia FFI2016-74986-P, para el período 2016-2019 (prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2020), cuya investigadora principal es la Dra. Rosario López Gregoris (Profesora Titular de Filología Latina de la Universidad Autónoma de Madrid).

Tesis doctorals dirigides

 • El concepte 'dona' a la llengua llatina. Descripció lèxica i interpretació etnolingüística, Tesis doctoral de Mª Teresa Quintillà Zanuy, Universitat de Barcelona, 2000.
 • Fraseología española de origen latino y motivo grecorromano, Tesis doctoral de Xavier Pascual López, Universidad de Lleida el 25 de junio de 2012, codirigida con Matías López López (UdL).
 • La poesia jesuítica llatina a Lleida al segle XVIII: Miquel Dòria (estudi, edició i traducció de la seva obra), Tesis doctoral de Carlos Ángel Rizos Jiménez, Universitat de Barcelona, 2016.

 

   Darrera modificació: